056 22 39 52 secretariaat@bsdriehofsteden.be
BASISSCHOOLDRIEHOFSTEDEN SAMENJIJ & IK
BASISSCHOOLDRIEHOFSTEDEN

SAMEN LEREN

SAMEN ONTDEKKEN

SAMENJIJ & IK

SAMEN INSPIREREN

GRENZEN VERLEGGEN

BASISSCHOOL

DRIE HOFSTEDEN

Wij bereiden onze kinderen voor op het leven. Wij bieden hen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te verwerven, sociale interactie te hebben en zich te ontwikkelen. Door middel van onderwijs en interactie met leerkrachten en medeleerlingen kunnen ze hun potentieel verwezenlijken en zich voorbereiden op een productieve toekomst.

SCHOOL- RAAD

Overleg en advies in samenspraak

VRIENDEN-KRING

Help onze campus tijdens activiteiten.

OUDER-WERKING

Betrokkenheid van ouders  helpen bij het creëren van een positieve en ondersteunende leeromgeving.

HALLO

INSCHRIJVEN

WELKOM

Onze school heeft een ruime capaciteit.

Wij volgen de regelgeving van het inschrijvingsdecreet en de afspraken die gemaakt werden binnen het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Kortrijk (LOP BaO Kortrijk).

Klok

INFO

SCHOOLUREN

INFO

BUSVERVOER

KOM LANGS

INSCHRIJVEN

TOPTEAM

Een sterk team waar mensen samenwerken, collega’s elkaar waarderen en leraren van elkaar leren. Samen inspireren verlegt grenzen. Een team dat dicht staat bij de leerlingen.

SAMEN