Informatie

Visie

‘Wat ik hoor, vergeet ik snel. Wat ik zie, herinner ik me. Maar wat ik doe, ken ik!’

Leren is geen monoloog. De leerkracht is geen dicterend persoon met een saai handboek in de hand. Leren is hier een actief proces van ontdekken, experimenteren en toepassen. Wij stimuleren onze leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. We maken ze bewust van hun unieke persoonlijkheid, hun talenten, hun kennen en kunnen. Elk kind wordt geprikkeld, of het nu een denker of een doener is. Basisschool Drie Hofsteden is een school, waar leerlingen zich goed voelen, leerkrachten met plezier voor de klas staan en ouders altijd welkom zijn.

Elk kind heeft een eigen karakter … en dat is maar goed ook.

Onze juffen en meesters houden rekening met elke persoonlijkheid in de klas. Ze helpen het kind zijn gaven te ontdekken: zo leren de kinderen hun mogelijkheden kennen en verwerven ze het nodige zelfvertrouwen. Iedereen kan iets en samen kunnen we alles.

Respect en begrip hebben voor elkaar, vinden wij heel belangrijk. Samenhorigheid hoort daar ook bij. Wij willen een school zijn, waar het voor elk kind leuk leren en spelen is. Ongezonde competitiviteit, pestgedrag, hokjesdenken en buitensluiten horen daar niet bij.

Eigentijdse methodes en leermiddelen

Om er voor te zorgen dat elk kind zich ten volle kan ontplooien, werken we met leermethodes die motiveren, stimuleren en inspireren. Zo zijn er kringgesprekken waarbij de leerlingen onderling ideeën, gevoelens en ervaringen uitwisselen. Waarbij we leren luisteren naar de ander. Ook zijn er projecten rond actuele gebeurtenissen. De kinderen leren overleggen, plannen, beslissen, samenwerken, … Via vrije activiteiten – waarbij de klas wordt ingedeeld in hoekjes – kan er zelfstandig aan een opdracht gewerkt worden. In het verlengde hiervan ligt het contractwerk. Elke leerling krijgt een bundeltje met taken, maar beslist zelf in welke volgorde het deze taken zal oplossen. Tel daarbij de leesouders, leerrijke uitstappen, culturele en muzikale initiatieven, sport- en knutselactiviteiten … en u ziet: leren is hier veel meer dan een handboek in de hand nemen.


Schooluren

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 08u30 tot 12u05
van
13u35 tot 15u30

op woensdag:
van 08u30 tot 12u05
Basisschool Driehofsteden

Minister De Taeyelaan 11, 8500 Kortrijk

©2023

Privacyverklaring